Linux komandų atmintinė

  • > /var/log/syslog – Išvalo log failą.
  • du -sh * – Parodo einamojo katalogo direktorijų dydžius.
  • ls -lh – detalus failų sąrašas su lengvai suprantamu failų dydžiu.

Raspberry Pi

  • /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp – parodo procesoriaus temperatūrą.